Materiały do pobrania
Studia podyplomowe
Sterowanie i osprzęt turbinowych silników lotniczych

 

Program przedmiotu
Osprzęt i sterowanie turbinowych silników lotniczych

 1.  Wprowadzenie.
 2. Rozmieszczenie i napędy osprzętu silników:  turboodrzutowych i turbośmigłowych.

 3. Pompy olejowe.

 4. Zespoły zasilania i sterowanie
  - zakresy pracy silników i cel sterowania,

- parametry silników turboodrzutowych podlegające sterowaniu,

- pompy paliwowe,

- regulatory prędkości obrotowej,

- zawór dławiący,

- filtry,

- wtryskiwacze,

- przewody i armatura

 1. Elektroniczne układy sterowania

- analogowe,

- cyfrowe  (FADEC),

 1. Układy pomiarowe
 2. Urządzenia rozruchowe silników turbinowych

 3. Pozostałe instalacje, w tym
  - przeciwpożarowa,
  - przeciwoblodzeniowa

 4. Tendencje rozwojowe


 

TEMATY do opracowania 

 1. Ogólne wymagania stawiane układom sterowania lotniczych zespołów napędowych

 2. Sposoby sterowania lotniczym zespołem napędowym z silnikiem turbinowym

 3. Wymagania i ograniczenia eksploatacyjne nakładane przez producenta na przykładzie silników turbinowych produkowanych przez PZL – Rzeszów

 4. Silnik turbinowy jako obiekt sterowania.

 5. Wpływ temperatury na pracę turbinowego zespołu napędowego i sposoby pomiaru temperatur w takim zespole napędowym

 6. Wpływ wysokości lotu na pracę zespołu napędowego i sposoby jej pomiaru

 7. Wpływ składu mieszanki paliwa na pracę zespołu napędowego i sposoby sterowania składem mieszanki

 8. Układy regulacji prędkości obrotowej silnika turbinowego

 9. Układy stabilizacji prędkości obrotowej lotniczego zespołu napędowego ze śmigłem o zmiennym skoku
  Omówić wymagania układów regulacji prędkości obrotowej silnika tłokowego, sposoby rozwiązania, specyfika w porównaniu z silnikiem samochodowym

 10. Analiza wielkości fizycznych istotnych w procesie sterowania silnikiem przepływowym i ogólne zasady ich pomiaru

 11. Specyfika pomiaru temperatury gazów za turbiną (T4)

 12. Analiza przepływowych silników lotniczych jako obiektów sterowania
  Należy dokonać przeglądu podstawowych typów silników lotniczych i omówić parametry, którymi należy sterować, oraz parametry, przy pomocy to sterowanie można realizować

 13. Układy stabilizacji prędkości obrotowej w silnikach turbinowych
  Analiza zadań, wymagania, stosowane rozwiązania

 14. Specyfika sterowania zespołu napędowego śmigłowca

 15. Analiza zasadności stosowania nieelektrycznych układów pomiarowo-sterujących

 16. Przegląd elektronicznych układów sterowania lotniczymi zespołami napędowymi

 17. Napęd agregatów silnika turbinowego

 18. Przegląd literatury na temat cyfrowych układów sterowania lotniczymi zespołami napędowymi (układy typu FADEC)

 19. Układy rozruchowe silników turbinowych

 20. Układy pomiarowe natężenia przepływu paliwa do wtryskiwaczy

 21. Instalacje przeciwpożarowe silników lotniczych

 22. Instalacje przeciwoblodzeniowe silników lotniczych

 23. Układ zasilania silnika lotniczego w paliwo

Pliki:
Brak plików do pobrania
wstecz
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom